✓ Fri fragt ved køb over 599,-⠀ ✓ Hurtig Levering 1-3 hverdage⠀ ✓ 30 dages returret⠀ ★★★★★ på Trustpilot

Hvorfor bæredygtighed?

Hvad er bæredygtighed egentlig, og hvorfor er det så vigtigt, at vi beskæftiger os med netop bæredygtig udvikling?

Det vil jeg forsøge at give mit bud på her. Hvis du er uenig, eller har lyst til at gøre mig klogere på emnet, hører jeg rigtig gerne fra dig.  

Begrebet bæredygtighed blev introduceret i ”Vores Fælles Fremtid” - den såkaldte ”Brundtland-rapport” fra 1987. Her lød definitionen i alt sin enkelthed:

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare".

I dag, har begræbet ofte et lidt mere globalt perspektiv, og handler om at sikre livsbetingelserne for os selv og vore fremtidige generationer - både her i den vestlige verden, men også for dem, der lever andre steder på kloden.

Mest nærliggende for de fleste af os er dog, at vi ønsker, at vores børn og børnebørn kan leve så godt og rigt et liv, som vi selv har levet.
Men netop det, vil kun være muligt, hvis den planet vi overlader dem, er i en tilstand, hvor naturens ressourcer harmonerer med befolkningens brug heraf. Og hvor de fornødne ressourcer er tilstede, for at skabe grundlaget for liv på sigt.

Derudover er det vores ansvar, at overlevere viden om, hvordan vi skal bevare vores eksistensgrundlag. At vi sætter vores kommende generationer i stand til, via kultur, infrastruktur og organisationer, at udnytte naturens ressourcer til at skabe et godt og rigt liv mange år frem.

I den industrielle verden oplever vi i dag en materiel velstand og et forbrug større end nogensinde før. Vi oplever også en større politisk frihed og et kulturelt udbud end tidligere generationer. Men der er ingen garanti for, at disse betingelser også vil gøre sig gældende i fremtiden.

Konsekvenserne af vores velstand

På en række områder indikerer faresignaler, at vores nuværende livsstil, og udviklingen i vores samfund, indebærer trusler imod mulighederne for at kommende generationer vil kunne fortsætte samme udvikling - eller helt basalt at kunne realisere deres ønsker om at leve et godt og rigt liv.

Disse faresignaler indebærer:

 • Klimaforandringer
 • Udtømmende naturressourcer 
 • Forurening
 • Tab af natur og biodiversitet
 • International ustabilitet, konflikter og terror

På den positive side medfører udviklingen, og vores øgede viden, nye muligheder indenfor udnyttelse af naturens ressourcer. Samtidig gør nye produktionsteknologier os i stand til at forbedre levevilkårene for fremtidige generationer. Det, som netop er udfordringen, er at finde balancen, hvor risikoen for at truslerne imod den fremtidige bæredygtige udvikling minimeres, mens mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling udnyttes bedst muligt. Netop derfor tales der om bæredygtig udvikling.

Global bæredygtighed

Udover hensynet til kommende generationer, handler bæredygtig udvikling også om, hvordan vi sikrer, at mennesker i hele verden skal have mulighed for at leve et godt liv. Desværre giver kendsgerningerne, at vi er langt den målsætning:

 • På verdensplan lever ca. 1,2 milliarder mennesker under fattigdomsgrænsen. Dvs. at de lever for mindre end 6 kr. om dagen. Til sammenligning er den daglige gennemsnitsindkomst i Danmark 856 kr. 
 • En dansker, der fødes i dag, kan i gennemsnit forvente at leve i 81 år. I mange afrikanske lande er den forventede gennemsnitlige levetid omkring 50 år.
 • I Danmark starter alle børn i grundskolen. I mange afrikanske lande er det kun ca. halvdelen af børnene, der får muligheden for skolegang

Disse kendsgerninger viser tydeligt den ulige fordeling af mulighederne for at leve et godt liv, og for at skabe forudsætningerne for at fremtidige generationer kan leve godt og længe. De fleste mennesker i fattige lande har dermed ikke muligheden for at sikre en bæredygtig fremtid, hvilket indebærer en trussel mod den globale bæredygtige stabilitet og udvikling. 

Økologisk bæredygtighed

For mange mennesker handler bæredygtighed ikke blot om hensyntagen til medmennesker og fremtidens generationer, men også om at tage hensyn til naturen og de dyr og organismer, vi deler den med.

Dette hensyn kan dels være bestemt ud fra en overbevisning om, at naturen tjener os godt, idet den forsyner os med en lang række vigtige naturressourcer. Uden disse ressourcer vil vi ikke være i stand til at leve som vi gør i dag. Naturen må derfor beskyttes, og dens økologiske kredsløb må opretholdes.

Mange forhold vidner dog om, at naturen ikke er i balance, og om at vi ikke formår at værne om den. Kendsgerninger herunder inkluderer:

 • Tab af biodiversitet
 • Omdannelse af natur til menneskeskabte produktionsområder
 • Forurening 

Udviklingen i forhold til naturen kan derfor i mange tilfælde ikke betragtes som værende bæredygtig.

Derfor bæredygtighed

Bæredygtig udvikling er vigtig fordi det handler om at sikre fremtiden – nu!

Vi må tage ansvaret for resultatet af vore handlinger og beslutninger om at leve, som vi gør, og at det har konsekvenser for vores medmennesker og naturen, nu og i fremtiden.

Kilder: 

Brundtland 1987
Our World in Data
Danmarks Statistik
Verdensbanken

 Forrige blogindlæg Næste blogindlæg