✓ Fri fragt ved køb over 599,-⠀ ✓ Hurtig Levering 1-3 hverdage⠀ ✓ 30 dages returret⠀ ★★★★★ på Trustpilot

Genanvendelse af plastaffald i København

Amager Ressourcecenter ARC, københavns kommune forbrændingsanlægAmager Ressourcecenter

I weekenden inviterede Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning til rundvisning hos ARC (Amager Ressourcecenter) til en snak om, hvad der sker med den plastik, vi forbruger og sorterer derhjemme, hvorfor den skal igennem et sorteringsanlæg, og hvilke egenskaber forskellige slags plastik har.

Desuden blev kommunens nye testanlæg til sortering af plastaffald vist frem. Og de besøgende fik lov til at komme helt tæt på et imponerende stykke isenkram.

Jeg kunne naturligvis ikke lade denne mulighed glide forbi. Derfor tilmeldte jeg mig rundvisningen, og blev meget klogere på hvordan vi bliver bedre til at genanvende vores værdifulde plastikressourcer.

CO2-neutral hovedstad i 2025

Plast fremstilles af olie, og derfor giver det stor udledning af CO2, når plast går op i røg på et affaldsforbrændingsanlæg. Derfor fylder genanvendelsen af plast meget i Københavns Kommunes plan for at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Københavns kommune indsamler hvert år ca. 2000 ton plastaffald fra borgerne. Plastaffald som kommunen gerne vil blive langt bedre til at genanvende.

I dag sendes den indsamlede plast til Tyskland, hvor den sorteres på et stort anlæg, som er i stand til at findele og meget præcist opdele de forskellige typer plast. Men desværre bliver ca. 40 procent af mængderne ikke genanvendt optimalt på det tyske anlæg, idet omkring 20 procent bliver brændt af, og fordi der er yderligere ca. 20 procent af affaldet, som tyskerne ikke kan redegøre godt nok for.

Men nu har Københavns Kommune fået muligheden for at investere i eget testanlæg til sortering af plast, der skal give både kommunen og private virksomheder mere viden om plastaffaldssortering og mulighederne for genanvendelse.

Anlægget er placeret på ARC, som også huser Københavns nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke.

Bag hele setuppet ligger Københavns Kommunes plan for at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver nemlig, at langt mere plast genanvendes i stedet for at gå til forbrænding, hvor det medfører udledning af store mængder CO2.

ARC affaldsindsamling, plastsortering og genanvendelse

Københavns Kommunes biler til indsamling af bl.a. plastaffald fra borgerne

Københavnerne sorterer affald som aldrig før

Københavnerne er de senere år blevet rigtig dygtige til at sortere affald.
Da affaldssorteringen i København blev igangsat i 2013, blev der smidt omkring 260 tons hårdt plastaffald i containerne. Nu er ordningen udvidet, så også blødt plast må komme i plastcontainerne, og mængden af indsamlet plast er sidenhen næsten 10-doblet.

Samarbejde med industrien

Det nye sorteringsanlæg på Amager er som nævnt et testanlæg, der skal give kommunen mere viden om, hvordan man opnår en bedre plastkvalitet – både ved hjælp af en optimeret brug af plast i industrien og ved hjælp af en bedre sortering efter indsamling.

Københavns Kommune er derfor gået i dialog med en lang række producenter for at drøfte mulighederne for at emballere produkter med plast, som kan genanvendes.

Den nye viden skal også bruges til at sikre bedre information til borgerne om plastsortering og skabe dialog med detailhandel om deres valg af emballage.

ARC testanlæg til sortering af plastaffald

København Kommunes testanlæg til plastsortering 

Der vil altid være spild og dermed tab af ressourcer

Der er flere grunde til, at dele af indholdet fra plastcontainerne stadig ender på forbrændingen:

Først og fremmest handler det om, hvordan affaldet bliver sorteret.

Dernæst hvor effektiv teknologien, man vælger til at behandle affaldsmængden, er.

Genanvendelsesprocenten afhænger derfor både af, hvor robust teknologien på genanvendelsesanlægget er, og af, om københavnerne sorterer rigtigt og ikke smider forkerte typer affald i plastcontaineren. Man kan derfor ikke forvente en 100 procent succes. Men det gælder om at finde sorteringsløsninger og behandlingsteknologier, der kan sikre mest mulig genanvendelse.

Besværligt plastik

Når det kommer til teknologien i dag, er en af udfordringerne, at sorteringsanlægget scanner plastikken, men ikke kan læse det plastik, som er sort, hvorfor det ryger til forbrænding.

En anden udfordring er, at emballagen tit består af flere forskellige typer materiale, som ikke kan genanvendes sammen og derfor også bliver brændt.

Mens en tredje udfordring er de ting, der ikke kan renses ordentligt, fordi de er umulige eller svære at skille ad, og derfor heller ikke kan genanvendes.

Plastik er en af de fraktioner, der er en udfordring at sortere. Plast er rigtig mange forskellige ting, og det er tit sammensatte produkter. Forudsætningen for at man meningsfyldt kan bringe plast tilbage i kredsløbet er, at dem, der skal bruge den, får plast af en vis renhedsgrad og i en kontinuerlig mængde.

Plastik er derfor generelt svært at genanvende. Både fordi det er teknisk avanceret, og fordi det skal kunne betale sig økonomisk.

Mit råd vil derfor fortsat være, at vi alle bør være klar over, at vores forbrug uundgåeligt har konsekvenser for miljøet og vores eget helbred. Ved at skære ned på forbruget, undgå plast hvor vi kan, og hvor det miljømæssigt giver mening, og ved at sikre korrekt og omfattende affaldssortering, er vi alle med til at muliggøre en bæredygtig cirkulær plastikøkonomi.  

Sorteret plastaffald klar til genanvendelse

Plastaffald sorteret og klar til genanvendelse

 

Kilder:

- Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning
- Ingeniøren
- PolitikenForrige blogindlæg Næste blogindlæg